D(r)eun en Kolder - Bokkendonk

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

D(r)eun en Kolder

Programma > info tbv activiteiten > D(r)eun en Kolder
 
1. Algemeen  
De D(r)eun & Kolder is een liedjesfestival   waarin deelnemen belangrijker is dan winnen. Het festijn biedt carnavalsverenigingen, groepen, maar ook duo’s en individuen de gelegenheid   tot deelname. Er kan worden ingeschreven in twee categorieën. De categorie D(r)eun en de categorie Kolder.

De categorie D(r)eun is bedoeld voor zowel groepen als individuen die een qua melodie en tekst origineel lied presenteren. De inzet van deze categorie is de titel ‘Bokkendonks carnavalslied van het jaar’. Deelnemers moeten hun bijdrage live ten gehore brengen. Dat geldt zowel voor de zang als voor de begeleiding.  

De categorie Kolder staat open voor iedereen   die een lied of muzikaal nummer wil vertolken - op welke wijze dan ook - dat   bijdraagt aan de sfeer en het carnavaleske karakter van het festijn.

Voor de organisatie tekent een namens de Fidderaosie Bokkendonk aangestelde en handelende commissie. Noch de organisatiecommissie noch de Fidderaosie Bokkendonk kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan goederen of letsel van personen, ongeacht hoe de schade of letsel is ontstaan.  

2. Voorwaarden   voor deelname
Deelnemers zijn afkomstig uit Bokkendonk. Voor de categorie D(r)eun mogen deelnemers met één nummer inschrijven. Bij deelname in twee categorieën mogen niet dezelfde nummers worden gebruikt. Begeleidende orkesten mogen in beide categorieën ondersteuning bieden aan de optredende zangers of performers.

3. Inschrijving   
Deelname is mogelijk op basis van inzending van het   inschrijfformulier. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden voor inschrijving.
  
4. Deelname aan de categorie D(r)eun
Deelnemers aan deze categorie moeten uiterlijk twee weken vóór het evenement - dus 2 januari 2016 - een melodiepartij, tekst en arrangement inleveren bij de organisatiecommissie. Bij voorkeur digitaal of anders per post. De adresgegevens staan vermeld op het   inschrijfformulier.

Er mag niet gebruik worden gemaakt van een bestaande melodielijn. Liedjes met dubbelzinnige en /of platvloerse teksten danwel teksten die aanstootgevend zijn voor personen of groeperingen worden geweigerd.  

Liedjes mogen niet langer duren dan 4 minuten. Teksten in een andere taal dan Nederlands of dialect zijn niet toegestaan. Het lied moet live worden gezongen en live worden begeleid.

Kapellen mogen éénmaal zelf deelnemen en onbeperkt begeleiden.  

5. Deelname   aan de categorie Kolder  
Deze categorie staat open voor alle overige vertolkingen van een lied of muzikaal nummer in de meest uiteenlopende zin en samenstelling en al dan niet live. Bestaande melodieën mogen gebruikt worden.   Het aantal uitvoerenden is minimaal 1 en maximaal 44. De bijdrage is ‘veur   de gein’  en mag ondersteund worden door een bandopname. Eventuele akoestische instrumenten (blaasinstrument, accordeon, keyboard etc.) die worden ingezet, kunnen worden versterkt door aansluiting op de muziekinstallatie van de organisatie.

De bijdrage mag niet langer duren dan 6 minuten. Bijdragen met dubbelzinnige en /of platvloerse verwijzingen danwel bijdragen die aanstootgevend zijn voor personen of groeperingen worden niet geaccepteerd.  

Deelname staat open voor alle Bokkendonkers.  

6. Jurering   
Er wordt gejureerd door een vakjury die de inzendingen in beide categorieën beoordeelt. De vakjury bestaat uit 4 door de organisatie aan te wijzen leden. De vakjury jureert in de categorie D(r)eun op de onderdelen melodie, tekst, uitvoering van het nummer (combinatie van melodie, tekst en zang) en carnavaleske presentatie. Dit per onderdeel op een schaal van 0 tot 10 punten. Elk jurylid heeft de mogelijkheid per inzending maximaal 5 bonuspunten toe te kennen om zijn of haar extra waardering door te laten klinken.

De vakjury beoordeelt de bijdragen in de categorie Kolder op de aspecten ‘carnavalesk’, ‘originaliteit’ en ‘interactiviteit’. Ieder jurylid waardeert met een punt tussen 0 en 10.

De uitspraak van de jury is bindend.

7. Prijzen
Aan   de hand van de puntenwaardering wordt de rangschikking bepaald. Deze wordt aan het einde van het festijn bekendgemaakt met als streeftijdstip 00.11 uur. De prijzen worden uitgereikt door de Prins van Bokkendonk.

Categorie D(r)eun De eerste plaats in de categorie geeft recht op de titel ‘Bokkendonks carnavalslied van het jaar’.   De winnaar ontvangt een wisselprijs in de vorm van de Pinus Immens Bokaal. Na de bekendmaking presenteert de winnaar nogmaals het bekroonde lied.
De overige geklasseerden ontvangen een oorkonde.

Categorie Kolder De winnende bijdrage krijgt de ‘Kolder trofee’ in de vorm van een toepasselijke beker. De overige deelnemers ontvangen een oorkonde. De winnaar presenteert na de prijsuitreiking nogmaals de bekroonde bijdrage.

8. Volgorde   van optreden
De deelnemers in de beide categorieën nemen bij de start van het evenement deel aan de live-loting. Aanwezigheid is verplicht. Er wordt in ‘gemengde’ blokken opgetreden waarin zowel deelnames van de categorie D(r)eun als Kolder zijn opgenomen. In de pauzes zal de organisatie zorgdragen voor muzikale en onderhoudende intermezzo’s.

Het aanvangstijdstip van de loting is 20.11 uur. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de organisatiecommissie een definitief draaiboek maken voor de planning van de verschillende optredens.    
  
Tot slot
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatiecommissie, waar nodig na consultatie van de jury en het Fidderaosie-bestuur.   

       
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu